FC Slovan Liberec | Mládež | Rozcestník mládeže
Menu Další Zavřít Zavřít

AKADEMIE MLÁDEŽE

SPOLUPRÁCE SE ZŠ BARVÍŘSKÁ


Akademie mládeže FC Slovan Liberec úzce spolupracuje se Základní školou Barvířská

Na spolupráci se podílí Tomáš Janů, který je patronem Akademie mládeže, Petr Papoušek, Miroslav Holeňák a další. Od počátku spolupráce prošla sportovními třídami řada dětí, z nichž někteří se dostaly až na úroveň profesionálního fotbalu.

Cílem spolupráce

Vytvořit a skloubit kvalitní podmínky pro studium a pro sportovní úsek tak, aby se žákům (hráčům) dostalo komplexní péče.

Ucelený tréninkový proces umožňuje žákům absolvovat celoročně dopolední a odpolední školní i sportovní přípravu. Žáci se ve svých věkových kategoriích připravují v souladu s Plánem sportovní přípravy - Koncepcí výchovy mládeže FC Slovan Liberec a Školním vzdělávacím programem.

Veškeré sportovní činnosti v rámci dopoledních hodin tělesné výchovy i odpolední fotbalové přípravy jsou koordinovány vedoucími trenéry kategorie žáků a přípravek a kondičním trenérem.

Žáci - 1. stupeň

Žáci rozvíjí své motorické schopnosti a dovednosti -  3x TJ odpoledne, 2x v hodinách TV v rámci vyučování a 2x při skupinových nebo individuálních trénincích navazujících na vyučování, které slouží k rozvoji techniky i pohybové kultury.

Žáci - 2. stupeň

Žáci se vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu tříd s rozšířenou výukou TV a absolvují 3-4 TJ odpoledne navazující na vyučování a 5x v hodinách TV, které jsou zaměřené na rozvoj obratnosti, síly, koordinace a atletické průpravy.

ŠKOLA - RODINA - KLUB

Předpokladem pro harmonický vývoj dětí je spolupráce všech tří stran. Škola společně s klubem úzce spolupracují se zákonnými zástupci a nastavují pravidla, která přispívají ke skloubení školních a sportovních povinností a v konečném důsledku vedou k tomu, že dítě je v rámci svých možností úspěšným žákem i sportovcem.

Generální partner
Preciosa
Hlavní partneři
Pražská plynárenská T-Mobile Renomia Nike Pivovar Svijany Canis
Další partneři
La Piazza Nisa Liberec
Mediální partneři
Český rozhlas Liberec RCL